top of page
Projekat IB50 2-dan-4a.jpg

APARTMAN  IB50

Glavno polazište pri projektovanju stana bilo je stvaranje multifunkcionalnih svetlih prostora sa upečatljivim arhitektonskim akcentima. Podela stana na dnevnu i noćnu zonu omogućila je formiranje zajedničkog prostora otvorenog plana, i definisanje potpuno personalizovanih spavaćih soba. Inspiracija za dizajn je bio skandinavski modernizam, sa kojim su prepletene prostorne vrednosti i motivi „beogradskog stana“.

 

Razigranost prostora stana ostvarena je uvođenjem ugradnih elemenata za odlaganje koji utiču na vizuelno definisanje celina unutar otvorenog plana dnevne zone. Smenom otvorenih polica, polutransparentnih segmenata, i prepuštenih komoda od hrasta, postignuta je dinamičnost, ali i multifunkcionalnost prostora, posebno u zoni francuskih balkona. Na suprotnom zidu, ambijent definiše zona prostrane kuhinje, u kojoj je prostorni akcenat ostvaren kombinovanjem hrastovog furnira, kamenih obloga, i detalja u vidu ogledala, te crnih metalnih okvira, koji imaju ulogu transparentnih pregrada celina.

 

Posebna pažnja pri projektovanju ovog stana posvećena je prostoru noćne zone u kojoj se ponavljaju motivi iz dnevne zone, poput ogledala i kontinualnih prostora za odlaganje, koji u spavaćim sobama dobijaju bele završne obloge. U dečijoj sobi, kao prostorni akcenat uvedena je platforma za krevet, čija dispozicija omogućava kako usmeravanje kretanja ka drugom delu sobe, tako i sedenje, zbog čega čitava soba funkcioniše kao sopstveni stan u stanu, prilagođen različitim aktivnostima.

IB50 osnova.jpg

AUTOR PROJEKTA

@mycode arhitektura

LOKACIJA

Internacionalnih brigada, Beograd

POVRŠINA 

180m2

OPREMANJE

@mycode arhitektura

Projekat IB50 2-dan-7a.jpg
Projekat IB50 3-dan-2.jpg
Projekat IB50 2-dan-20.jpg
Projekat IB50-48.jpg
Projekat IB50 3-dan-13.jpg
Projekat IB50 3-dan-12.jpg
Projekat IB50 2-dan-15.jpg
Projekat IB50-46.jpg
Projekat IB50 2-dan-25.jpg
Projekat IB50-23.jpg
Projekat IB50 2-dan-16.jpg
Projekat IB50-10.jpg
Projekat IB50 3-dan-18.jpg
Projekat IB50-11.jpg
Projekat IB50 2-dan-6.jpg
bottom of page