top of page
Bakoč house  (10 of 37).jpg
Bakoč house  (24 of 37).jpg
Bakoč house  (17 of 37).jpg
Bakoc osnovaj.jpg

BAKOC HOUSE 

AUTOR PROJEKTA
dia Aleksandar Stevanovic
dia Milan Golovic

LOKACIJA
Lipovicka šuma, Barajevo, Srbija

POVRŠINA KOMPLEKSA
180m2


 


Pri projektovanju kuće u Lipovici, polazište je bilo prevođenje tradicionalne forme i arhitektonskih detalja u savremeni izraz. Dispozicija objekta na parceli definisana je padom terena i gradacijom namene otvorenih prostora, kako bi se definisale vizure iz objekta, i omogućila fleksibilnost korišćenja prostora u letnjim i zimskim mesecima.
Motiv dvovodnog krova, karakterističan za kuće u prirodi, posebno je naglašen prema pristupnoj zoni, u vidu prepuštene konstrukcije koja formira prostor garaže. Od pristupne zone kojom dominira kontura kuće sa dvovodnim krovom, koncept razvoja vizuelnog i funkcionalnog identiteta objekta postaje linearan i otvoren ka padini. Na ovom potezu nižu se ambijenti dnevne i noćne zone, čija se podela može uočiti i tretmanom fasade, ali i nadovezivanjem sadržaja u eksterijeru koji brišu granice spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora.
Poseban akcenat u projektovanju kuće je na vizuelnom razdvajanju funkcionalnih celina, zbog čega noćnu zonu karakterišu drveni brisoleji, koji omogućavaju potpuno zamračivanje prostorija, dok su pokretni paneli na otvorima dnevne zone transparentniji i ostvaruju komunikaciju sa prirodnim okruženjem. Prema gradaciji otvorenih prostora, definisana su tri nivoa – zona iza kuće koja dopunjuje ambijente i poglede sa zadnje strane, plato sa prostorom za odmor, kuvanje i obedovanje na otvorenom, te prostrana celina padine kojoj se pristupa stepeništem sa platoa.

 

Bakoč house  (13 of 37).jpg
Bakoč house  (1 of 37).jpg
bottom of page