top of page
GJ47v2.jpg

INVESTITOR  PROJEKTA:

Monad Financial

GJ47 d.o.o.

 

AUTOR  PROJEKTA:

@mycode arhitektura

sa saradnicima

OBJEKAT:

Stambeno poslovni objekat

Gospodar Jovanova 47

LOKACIJA:

Stari Grad, Beograd

POVRŠINA OBJEKTA:

2300m2

PROJEKTNI MENADŽMENT

KOORDINACIJA RADOVA:

@mycode.arhitektura

FOTOGRAFIJA:

@milan golović

GJ47_-35.jpg
GJ47v2-61.jpg
GJ47v2-65.jpg
GJ47_-14.jpg
GJ47v2-45.jpg
GJ47v2-69.jpg
GJ47v2-83.jpg
GJ47_-62.jpg
GJ47v2-67.jpg
GJ47v2-84.jpg
GJ47v2-5.jpg
GJ47_-68.jpg
GJ47v2-9.jpg
GJ47v2-55.jpg
GJ47v2-71.jpg
bottom of page