top of page
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 32.jpg

KUEHNE & NAGEL   BEOGRAD

AUTOR PROJEKTA
@mycode arhitektura
LOKACIJA
Partizanska 228, Ugrinovci
POVRŠINA 
950m2
IZVODJENJE RADOVA I OPREMANJE
@norisinženjering
FOTOGRAFIJA
Miloš Martinovic

Kompanija K+N odlučno je ušla u proces transformacije svog poslovnog prostora i postavila izazov pred autore novog koncepta enterijera.

Autorima novog koncepta je u startu cilj bio da detaljno sagledaju kompleksnost takvog projekta i da isti analiziraju u kontekstu usklađenosti sa delatnošću klijenta kao i uslugama koje pružaju, a zatim i da omoguće potpunu funkcionalnost za korisnike.

 

Dizajn i organizacija prostora imaju veliki uticaj na korisnike, pa je zadatak dizajnera upravo u tome da razume pretpostavljene procese korišćenja prostora i eventualno utiče na njih, menjanjući ih i definišući nove, u skladu sa zahtevima korisnika. S druge strane, zadatak dizajnera je i razumevanje samog klijenta i njegovih želja i potreba da se na određeni način predstavi drugima.

 

Nova vizija i razvoj koncepta izgleda novog dizajna poslovnog prostora rezultat je saradnje predstavnika investitora Kuehne + Nagel Beograd, Noris Inženjeringa i arhitekata iz mycode. tima.

Opšti utisak je da je prostor dobio usklađen i savremen dizajn, jednostavan i čistih linija, sa pažljivo kombinovanjem hladnih i toplih materijala.

Kada govorimo o funkcionalnosti, prostor je potpuno prilagođen korisnicima, oformljena su radna mesta sa potrebnom dozom privatnosti, a ujedno je ostvarana potpuna transparentnost prostora koja podstiče kolaboraciju zaposlenih u prostoru. Takođe oformljeni su prostori za sastanke i prostori za odmor zaposlenih, koji formiraju posebnu dinamiku u korišćenju prostora.

 

Izabrani materijali kreiraju prijatan kontrast u prostoru ali i harmoniju sa nameštajem koji je osmišljen kao nadogradnja novoformiranog abijenta. Korišćenje svetlih boja u enterijeru doprinosi još više otvorenosti prostora, a primena prirodnih materijala uz biodekoraciju, stvara ambijent u kome je prijatno boraviti. Toplinu i prirodne komponente obezbeđuje uvođenje drvenih elementata u kombinaciji sa onim hladnim i toplim tonovima, kao i niz pažljivo osmišljenih detalja od ovog plemenitog materijala.

Novi koncept enterijera podrazumeva maksimalno povezivanje prostora u jedinstvenu celinu. Tamo gde ipak postoji potreba za odvajanjem funkcionalnih jedinica, to se postiže transparentnim i vizuelno neupadljivim elementima u prostoru.

KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 01.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 19.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 16.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 11.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 09.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 08.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 23.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 25.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 02.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 22.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 18.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 29.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 28.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 27.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 15.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 05.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 26.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 25.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 19.jpg
KN ofis Ugrinovci - obradjeno - full res - 07.jpg
bottom of page