top of page
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 01.jpg

OFTALMOLOŠKA  ORDINACIJA  "SJAJ"

Prostori ordinacija zahtevaju ostvarivanje maksimalnog komfora, kako zaposlenih, tako i pacijenata. Upravo je oblikovanje komfora bilo polazište pri projektovanju oftalmološke ordinacije u Njegoševoj ulici. Prostorni kontekst ordinacije, na Cvetnom trgu, i izgrađena struktura u okruženju upućivali su na stvaranje prostora koji po strukturi asocira na „objekat unutar objekta“, što je postignuto vizuelnim naglašavanjem internog stepenišnog jezgra, kao i uvođenjem većeg broja ulaza.

Multiplikacijom ulaznih zona na dva nivoa ordinacije omogućeno je formiranje višestrukih funkcionalnih celina među kojima je definisana gradacija u nivoima privatnosti. Usmeravanje kretanja kroz prostor, kojim se definiše stepen privatnosti celina ordinacije ostvareno je, kako različitom nivelacijom pojedinačnih ordinacija, tako i upotrebom nijansi tonova od bele do sive, pri čemu su prostori dominantno belih površina najjavniji – ulazna zona i čekaonica, dok ambijente ordinacija karakteriše veća zastupljenost tamnijih sivih tonova koji stvaraju zatvoreniju i privatniju atmosferu. U povećanju komfora u prostorima ordinacije značajnu ulogu ima primena materijala sa kamenim i drvenim teksturama, koji utiču na prijatno iskustvo korisnika u prostoru.

Povezivanje sa širim okruženjem i izgrađenom strukturom ove zone Vračara ostvareno je definisanjem akcenta ulaznog hola – zidom od ogoljene opeke, koji utiče na formiranje dodatne vizuelne senzacije u ordinaciji, te koji kontrastira belim površinama i postaje fokalna tačka prostorije.

AUTOR PROJEKTA
@mycode arhitektura
dia Milan Golovic
dia Aleksandar Stevanovic


LOKACIJA
Njegoseva 5, Beograd

POVRŠINA 
240m2
IZVODJENJE RADOVA  I  OPREMANJE
@mycode arhitektura

FOTOGRAFIJA
Miloš Martinovic

Projekat Sjaj Prizemlje.jpg
Projekat Sjaj Spratj.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 17.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 16.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 15.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 04.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 31.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 02.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 06.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 07.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 34.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 35.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 33.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 32.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 14.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 13.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 12.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 28.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 29.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 20.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 21.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 26.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 18.jpg
Klinika Sjaj - obradjeno - full res - 10.jpg
bottom of page