top of page
Pop House Exterijer (5 of 28).jpg
Pop House Exterijer (16 of 28).jpg
Pop house 1.jpg

POP HOUSE 

AUTOR PROJEKTA
dia Aleksandar Stevanovic
dia Milan Golovic

LOKACIJA
Naselje Popovic, Avala, Srbija

POVRŠINA KOMPLEKSA
680m2


 

Kompleks na Avali osmišljen je kao multifunkcionalni sklop, u kome se prožimaju segmenti enterijera i eksterijera, sa naglašenom orijentacijom ka središtu parcele. Dispozicija i namena objekata ukazuju na jasnu podelu zona, pa je u kući L oblika jedno krilo namenjeno dnevnoj, a drugo, na nižoj koti - noćnoj zoni, čime su takođe definisane granice i oblik dvorišta.

Dnevna zona kuće na višem nivou parcele omogućava potpuno otvaranje, pri čemu se u letnjim mesecima prostor udvostručuje i spaja sa tremom na užem kraju krila objekta. Pored centralnog stambenog objekta, na parceli su koncipirana i dva manja smeštajna objekta sa apartmanima, koji funkcionišu samostalno, na nižoj koti u odnosu na kuću i imaju sopstveni prilaz, čime je omogućeno potpuno funkcionalno razdvajanje jedinica unutar kompleksa.

Kombinovanje tipologija kuće i apartmana definisalo je potrebu za uvođenjem sadržaja za sport i razonodu, zbog čega se u središtu parcele, na koti noćne zone kuće javlja bazen sa pratećim sadržajima bara i kupatila, a u zoni uz apartmane tereni za košarku i badminton, čime se kompleksu daje karakter prostora za rekreaciju i relaksaciju. U dizajnu otvorenih prostora zastupljeni su elementi karakteristični za veće komplekse, čime se omogućava boravak većeg broja korisnika, i multifunkcionalno korišćenje zajedničkih delova parcele.

Pop house 3.jpg
Pop House Exterijer (9 of 28).jpg
Pop House Exterijer (15 of 28).jpg
Pop House Exterijer (10 of 28).jpg
Pop House Exterijer (8 of 28).jpg
POP House enterijer (9 of 14).jpg
POP House enterijer (13 of 14).jpg
POP House enterijer (6 of 14).jpg
POP House enterijer (14 of 14).jpg
POP House enterijer (3 of 14).jpg
POP House enterijer (5 of 14).jpg
bottom of page