top of page

APARTMAN  NOVI BEOGRAD

AUTOR  PROJEKTA:

mycode arhitektura

OBJEKAT:

stambena jedinica

LOKACIJA:

Novi Beograd

POVRŠINA OBJEKTA:

52m2

IZVODJENJE RADOVA:

mycode arhitektura

FOTOGRAFIJA:

milan golović dia

Anchor 6 - Novi Beograd
bottom of page